Stiftelsesdokument

Revision af et nystiftet selskab er obligatorisk, hvis man ikke selv aktivt får fravalgt det fra start. Man kan fravælge revision hvis ens selskab ikke overstiger 2 af 3 følgende grænser: – 8 mio. kr. i omsætning – 4 mio. kr. i balancesum – 12...

Eksportmomsordningen

Virksomheder der sælger varer til udlandet, har mulighed for at tilmelde sig eksportmomsordningen. Denne ordning kan ses som en likviditetshjælp til virksomheden, da man hver måned kan tilbagesøge moms vedr. virksomhedens salg til udlandet. Virksomheden skal så betale...

Tyveri/underslæb i virksomheden

  KASSEBEHOLDNING: Selv om vi snart lever i et ”kontantløst” samfund sker det at kontanter bortkommer/bliver stjålet i virksomheder. Så opstår spørgsmålet: Er der fradrag? Den første forudsætning for at kunne få fradrag er, at der er sket politianmeldelse.Det er...

Udlejningsejendomme – moms

Udlejning af fast ejendom er som hovedregel fritaget for moms. Udlejer man til erhvervsmæssige formål der er ikke er momsfritaget, kan man vælge at lave en frivillig momsregistrering. Det er dog et krav at der er tale om erhvervsmæssig udlejning. Dermed kan man...

Sygerefusion

Virksomheder der har ansatte, kan få sygerefusion fra medarbejderens bopælskommune, hvis de har en syg medarbejder. Men der er forskellige regler og ordninger der gælder, dog har alle ordningerne til fælles at der skal søges refusion på virk.dk, og det er...