Vandværker

Der er stigende krav til vandværker og administration af dem. Derfor har vi specialiseret os i de forhold som gælder for vandværker, uanset om det helt små, mellemstore eller store vandværker. På den måde, er bestyrelsen i vandværket sikker på, altid at have korrekt information til at træffe beslutninger ud fra.

Opkrævning af aconto bidrag
Løbende bogføring af vandværkets drift
Flytteopgørelser
Forbrugsregnskab
Indberetning til kommunen
Opkrævning af årsforbrug
Opfølgning på indbetalinger
Varetage betalinger af vandværkets omkostninger
Beregning af spild
Deltagelse i generalforsamlinger

Afhængig af aftalen, leverer vi driftsbalancer månedsvis, kvartalsvis eller med andre intervaller, så bestyrelsen hele tiden er opdateret.

Kontakt os så vi kan drøfte mulighederne for jeres vandværk.