Vision

Vi er drevet af udvikling og går nye veje

Vision:
Vores ambition er at være blandt de mest innovative og konkurrencedygtige revisionsvirksomheder på Sjælland, Møn og Lolland Falster. Vi er drevet af udvikling og går nye veje, som effektiviserer alle processer i udførelsen af vores opgaver. Vi vil være en revisions-virksomhed som fagligt indeholder alle kompetencer og specialister. Vores arbejde vil blive udført effektivt på et højt fagligt niveau tilpasset den enkelte kundes behov. Det skal være nemt at være kunde hos os.

Mission:
Vi driver revisionsvirksomhed med følgende kerneydelser:
· Bogholderi
· Lønadministration
· Administrationsopgaver
· Regnskabsmæssig assistance
· Skattemæssig assistance
· Revision
· Rådgivning

Vores målgruppe er erhvervsvirksomheder i alle selskabsformer, personligt ejede virksomheder, institutioner, foreninger og fonde øst for Storebælt.

Hvad adskiller os fra andre revisionsfirmaer:
Vi arbejder inden for samme kerneområder, men vi differentierer os ved at:

· vi er tilgængelige
· vi altid leverer opgaverne til aftalt tid
· vi har de nødvendige kompetencer inden for alle områder
· vi har forståelse for din virksomhed
· vi er drevet af effektivitet
· vi er kundens mand
· vi skal få ting til at lykkes

Tilgængelige
Vi har generelt en uhøjtidelig og ligefrem kommunikation med vores kunder og samarbejdspartnere. Herudover er det væsentligt, at man altid kan få fat på nøglepersoner i virksomheden uanset tidspunkt. Det vil således altid være muligt at komme til at tale med en medarbejder når man har et problem, uanset tidspunktet.

Leverer opgaverne til aftalt tid
Vi forsøger altid at aftale, hvornår en opgave skal leveres. Og vi kæmper for at overholde leveringstidspunktet. Hvis der er særlige forhold som gør, at vi ikke kan levere til tiden, sørger vi for at give besked til kunden, så der ikke ventes forgæves.

De nødvendige kompetencer
Vi har en aktiv uddannelsespolitik, og stræber efter, at uddanne vore egne revisorer, lige fra elev til HD, CMA og endelig til godkendt revisor. Vi følger naturligvis den lovpligtige efteruddannelse, ligesom vores medarbejdere er på kurser herudover. Vi samarbejder med kompetente rådgivere og specialister, som kan supplere vores egne kompetencer. Det betyder, at vi råder over dygtige medarbejdere og resurser på alle niveauer, og at vi samtidig kan få opgaver udført på den mest kosteffektive måde.

Forståelse for vore kunders virksomhed
Vi løser opgaver med udgangspunkt i vore kunders virksomheds specifikke situation. Dermed trækker vi ikke standardløsninger ned over kunderne, men sikrer, at vores arbejde er relevant og tilpasset kundernes behov.

Drevet af effektivitet
Vi forsøger altid at finde den hurtigste og mest effektive måde at løse opgaverne på. Vi gør ikke bare, som vi plejer, men spørger os selv, om der ikke er en smartere måde at gøre tingene på. Det er på grund af vores effektivitet, at vi kan holde vores priser på et konkur-rencedygtigt niveau.

Kundens mand
Vi arbejder for kunden, og derfor kan kunden regne med vores loyalitet. Vi er uafhængige af banker og andre af kundens samarbejdspartnere, og kunden kan derfor altid regne med, at vi ikke arbejder i andres interesser.

Får ting til at lykkes
Vi ser det altid som vores opgave, at få ting til at lykkes i overensstemmelse med kundens ønsker og det vi vurderer, vil være bedst for kunden. Uanset om kunden er i en krisesituation eller ønsker udvikling af virksomheden, er det afgørende for os, at vi er med til at opnå de resultater med kunden, så det ikke er omverdenen, der kommer til at diktere kundens handlinger, men at de tager udgangspunkt i kundens ønsker. Derfor ser vi efter flere løsningsmuligheder, og går med på nødvendige kompromisser, mens vi fortsat holder fokus på, at nå frem til det overordnede mål.