Digitalisering og IT

Øernes revision har eget IT-firma, IT-SYD Erhverv, som leverer ydelser indenfor serverløsninger, økonomisystemer, mail og hjemmesidesystemer mv. Du kan læse mere her: www.it-syd.dk

Vores fokus på IT og digitalisering betyder fx også, at vi har indført automatisering af forskellige rutineopgaver. Det frigør tid, så vores dygtige medarbejdere kan fokusere yderligere på kundekontakten og kundernes opgaver.

Det betyder også, at vi til tider egen-udvikler særlige produkter, som fx bogføringssystemet ”Revisorkladden”, der er baseret på vores mangeårige erfaring med at hjælpe mindre virksomheder med at holde styr på regnskabet.

Kontakt Søren Madsen fra IT-SYD.

Tlf. 5586 1700
Mobil: 2946 3750
mail: swm@it-syd.dk