Hvidvaskloven

Hvidvaskloven

En lang række virksomheder og personer er omfattet af hvidvasklovens pligter, som bl.a. omfatter en undersøgelses- og underretningspligt. Undersøgelsespligten fremkommer når der opstår mistanke om hvidvask. Underretningspligten fremkommer når de foretagne undersøgelser ikke kan afkræfte mistanken.

Vi er som godkendte revisorer også underlagt hvidvaskloven som senest er ændret med virkning pr. 10/1 2020, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6/9 2019. Overholdes pligterne mindskes risikoen for, at vi bliver misbrugt til hvidvask af penge (og eventuelt terrorfinansiering). Banker og advokater er også omfattet, og det vil nok overraske, at eksterne bogholdere også er omfattet af loven.

Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som:

  • uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse
  • uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædele eller
  • forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner

Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling. Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem f.eks. underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

For at kunne bruge udbyttet fra en strafbar handling skal de personer, som har begået handlingen, sørge for at få udbyttet til at se ud, som om det er erhvervet på lovlig vis. Derfor skal udbyttets ulovlige oprindelse skjules. Dette kan f.eks. ske ved at sløre pengenes oprindelse eller ændre pengenes identitet ved f.eks. at veksle til en anden valuta. Det kan eksempelvis også ske ved at flytte udbyttet til et sted, hvor det ikke vil få nærmere opmærksomhed.

Indikatorer på hvidvask omfatter ud over de generelle som kundens adfærd bl.a. håndteringen af store kontantbeløb, atypiske betalinger og kontobevægelser, ændrede mønstre omkring samhandel osv. Hvidvasksekretariatet har udarbejdet en liste over indikatorer til inspiration. Nogle af nøgleordene er ”usædvanlige” og ”mistænkelige” transaktioner.

Undersøgelsespligten medfører, at vi skal foretage en risikovurdering af alle vores kundeforhold og etablere kundekendskabsprocedurer. Det gælder især ved etablering af kundeforholdet men det er en forpligtelse i hele perioden, hvor kundeforholdet eksisterer. Disse procedurer omfatter især identitetsoplysninger (id) herunder oplysninger om reelle ejere af selskaber samt en vurdering af kunderne omfattende aktivitet herunder produkter/tjenesteydelser, kunder, transaktioner, markedsforhold m.v.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvaskloven. Eventuelle underretninger skal ske til Hvidvasksekretariatet (SØIK).

Skatteunddragelse som omfatter midler opnået ved strafbar skatteunddragelse er omfattet af hvidvaskloven. Det betyder, at undersøgelses- og underretningspligten omfatter tilfælde, der har relation til skatteunddragelse.

Ulovlige aktionær-/anpartshaverlån er som udgangspunkt altid omfattet af undersøgelses- og eventuelt underretningspligten.

Generelt har vi som revisorer tavshedspligt over for vores kunder. Det er fortsat gældende men hvidvasklovgivningen har således ændret på dette, idet vi i nogle tilfælde er pålagt at røbe eller angive vores kunder, såfremt vi får mistanke om hvidvask.