Revision af et nystiftet selskab er obligatorisk, hvis man ikke selv aktivt får fravalgt det fra start.
Man kan fravælge revision hvis ens selskab ikke overstiger 2 af 3 følgende grænser:
– 8 mio. kr. i omsætning
– 4 mio. kr. i balancesum
– 12 ansatte
Vil man fra start gerne fravælge revision, skal det stå i selskabets stiftelsesdokument. Står det ikke i selskabets stiftelsesdokument, er der for første regnskabsår ikke mulighed for at fravælge revision og ens selskab har derfor revisionspligt.
Er det åbenlyst at der er tale om en fejl, og der skulle have været fravalgt revision ud fra ovenstående beløbsgrænser, er det muligt fra 2. regnskabsår ekstraordinært at få lov til at fravælge revision.

Christian Berntsen
Revisor, HD(R)

(Offentliggjort den 22-08-2018)