Virksomheder der har ansatte, kan få sygerefusion fra medarbejderens bopælskommune, hvis de har en syg medarbejder. Men der er forskellige regler og ordninger der gælder, dog har alle ordningerne til fælles at der skal søges refusion på virk.dk, og det er sygedagpengesatsen man får refunderet.

Hvis man har en sygedagpengeforsikring kan man få refusion allerede fra medarbejderens 2. sygedag. Fristen for indberetning af sygdom, er 5 uger fra 1. sygefraværsdag. Overholder man ikke denne frist bortfalder retten til sygerefusion, selvom man har udbetalt sin medarbejder løn.

Har man en medarbejder med en langvarig eller kronisk sygdom, kan man hos kommunen søge om en § 56 aftale. Ordningen kræver dog at man har et sygefravær på mindst 10 dage om året. Virksomheden kan med en § 56 aftale allerede få refusion fra 1. sygefraværsdag. Også her er fristen for indberetning af sygdom 5 uger fra 1. sygefraværsdag.

Har man ikke en sygedagpengeforsikring eller § 56 aftale, skal man som virksomhed selv betale de første 30 sygedage, før man kan få refusion fra kommunen. Fristen for indberetning er også her 5 uger fra 1. sygefraværsdag, dog kan man ikke indberette sygdommen førend de 30 dage er gået. Det betyder at man reelt kun har 1 uge til at få indberettet medarbejderens sygdom.

Hvis man er selvstændig kan man også tegne en sygedagpengeforsikring, her kan man tegne en der gælder fra 1. eller 3. sygefraværsdag. Dog skal man her være opmærksom på at man kun har 1 uge fra 1. sygefraværsdags til at få indberettet sygdom.

Hvis du har spørgsmål til refusion er du velkommen til at kontakte os.

Cecilie Pedersen
Revisor, HA

(Offentliggjort den 23-04-2018)