Administration & løn

Fokusér på din kerneforretning, så klarer vi det administrative

Løn:

Øernes revision administrerer løn for mere end 100 virksomheder og vi har mange medarbejdere, som beskæftiger sig med lønområdet.

Vi indsamler løndata og indtaster løndata i lønsystemet – du klargør løngrundlaget til os, som du blot mailer til os.

Vi har en mailservice, hvor vi minder dig om, at det er ved at være tid til at sende løngrundlaget til os, således at dine medarbejdere kan få lønnen til tiden. Ved at outsource lønområdet til os undgår du således, at lønnen bliver kørt for sent, du skal ikke sætte dig ind i reglerne for atp, a-skat, am-bidrag, nye kørsels- og diætsatser osv. og ikke mindst slipper du for at sætte dig ind i et lønsystem og e-indkomst m.v.

Administration:

Administrationsområdet er meget stort. Især opgaver som oprettelse og administration af digital signatur og pasning af e-boks er nogle af de opgaver vi ofte oplever giver store udfordringer for vore kunder.

Selv om man måske er eneejer af selskabet, er det alligevel væsentligt, at der er udarbejdet klare aftaler for din ansættelse som direktør, for eventuel lejemål i din ejendom, og andre ting, som vi ofte ser, at man i en travl hverdag springer over. Den dag virksomheden skal sælges, eller hvis noget går helt galt en dag, er det afgørende, at dokumentationen er på plads.

Vi kan hjælpe med alle udfordringerne.

Enten som enkeltstående rådgivning, eller mere løbende varetagelse af nogle af de administrative rutiner.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

Eksempler på administrationsområder, som vi udfører for vore nuværende kunder.

 

Totaladministration:

Bogføring
Klargører regninger til betaling
Fakturering til kunder
Opfølgning på debitorer for indbetalinger og rykkere
Lønadministration
Indberetninger til offentlige myndigheder

 

Eksempler på administrationsområder for kunder:

Antenneforeninger:
Vi har kontakten til antenneforeningens kunder mht. til- og afmelding af antennepakker herunder ajourføring af medlemskartotek. Vi sørger for opkrævning af kontingenter og antennepakker herunder rykkerprocessen. Vi servicerer bestyrelsen med relevante økonomidata, ligesom vi står for bogføringen, klargører regninger til betaling og indberetter til offentlige myndigheder m.v.

Vandværker:
Vi enten formidler eller sørger for behandling af aflæsning og opkrævning af vandforbrug, herunder rykkerprocessen. Vi ajourfører kartoteker med til- og fraflytning. Herudover står vi naturligvis for bogholderi og regnskabsudarbejdelse m.v.

Ejerforeninger og bofællesskaber:
Vi klargører regninger til betaling, beregner og opkræver boligafgift samt bogfører. Herudover står vi for regnskabsudarbejdelsen, indkalder til generalforsamling, som samtidig kan afholdes hos os.

Opholdssteder/bosteder:
Vi sender en medarbejder ud og får styr på bilag, klargør regninger til betaling og bogfører bilag. Herudover står vi for regnskabsudarbejdelsen, assisterer med prisfastsættelsesbudget og rådgiver i forhold til tilsynsførende kommune osv.

Mindre virksomhed:
Vi er tilmeldt poststed, klargører regninger til betaling, fakturerer kunder, samt bogfører, indberetter moms m.v. Herudover står vi for regnskabsudarbejdelsen, selvangivelsen osv.

Hvis du vil høre nærmere kan du kontakte:

Nykøbing F.                         Vordingborg

Cecilie Pedersen
Tlf. 5538 1234

Mailken Keinicke Jeppesen
Tlf. 5536 5108