Administration & løn

Fokusér på din kerneforretning, så klarer vi det administrative

Løn:

Øernes revision administrerer løn for mere end 100 virksomheder og vi har 5 medarbejdere, som beskæftiger sig med lønområdet.

Vi indsamler løndata og indtaster løndata i lønsystemet – du klargør løngrundlaget til os, som du blot mailer til os.

Vi har en mailservice, hvor vi minder dig om, at det er ved at være tid til at sende løngrundlaget til os, således at dine medarbejdere kan få lønnen til tiden. Ved at outsource lønområdet til os undgår du således, at lønnen bliver kørt for sent, du skal ikke sætte dig ind i reglerne for atp, a-skat, am-bidrag, nye kørsels- og diætsatser osv. og ikke mindst slipper du for at sætte dig ind i et lønsystem og e-indkomst m.v.

 

Administration:

Administrationsområdet er meget stort og en beskrivelse heraf kan være uendelig. Vi vil i stedet for en beskrivelse komme med eksempler på administrationsområder, som vi udfører for vore nuværende kunder.

 

Totaladministration:

Bogføring
Klargører regninger til betaling
Fakturering til kunder
Opfølgning af debitorer for indbetalinger
Lønadministration jf. ovenfor
Indberetninger til offentlige myndigheder

 

Eksempler på administrationsområder for kunder:

Antenneforeninger:
Vi har kontakten til antenneforeningens kunder mht. til- og afmelding af antennepakker, herunder ajourføring af medlemskartotek. Vi sørger for opkrævning af kontingenter og antennepakker, herunder rykkerprocessen. Vi servicerer bestyrelsen med relevante økonomidata, ligesom vi står for bogholderidelen, bogføring, klargører regninger til betaling og indberetter til offentlige myndigheder m.v.

Vandværker:
Vi enten formidler eller sørger for behandling af aflæsning og opkrævning af vandforbrug, herunder rykkerprocessen. Vi ajourfører kartoteker med til- og fraflytning. Herudover står vi naturligvis for bogholderi og regnskabsudarbejdelse m.v.

Ejerforeninger og bofællesskaber:
Vi klargør regninger til betaling, beregner og opkræver boligafgift samt bogfører. Herudover står vi for regnskabsudarbejdelsen, indkalder til generalforsamling, som samtidig kan afholdes hos os.

International virksomhed:
Vi samler og indtaster periodebalancer fra udenlandske datterselskaber til en samlet økonomioversigt på koncernniveau. Herudover klargør vi regninger til betaling, bogfører og indberetter til offentlige myndigheder m.v.

Opholdssteder:
Vi sender en medarbejder ud og får styr på bilag, klargør regninger til betaling og bogfører bilag. Herudover står vi for regnskabsudarbejdelsen, assisterer med prisfastsættelsesbudget og rådgiver i forhold til tilsynsførende kommune osv.

Mindre virksomhed:
Vi er tilmeldt poststed, klargører regninger til betaling, fakturerer kunder, samt bogfører, indberetter moms m.v. Herudover står vi for regnskabsudarbejdelsen, selvangivelsen osv.

Kontakt os for at høre nærmere:

Thorsten Gregersen
Tlf. 5538 1234