Historie

Starter i 1957

øernes revision gennem tiden

1957 – Registreret revisor Preben Billeschou starter Revisionsfirmaet P. Billeschou på Møn

1978 – Registreret revisor Preben Bjerregaard bliver medejer af revisionsfirmaet

1986 – 8 år efter indtræder registreret revisor Vagn Lollike også som medejer

1987 – Revisionsfirmaet P. Billeschou skifter navn til det vi kender i dag øernes revision (A/S)
Samme år etableres en afdeling i Stubbekøbing hvor Vagn Lollike bliver leder

1988 – Preben Billeschou vælger at stoppe og der kommer en ny medejer – registreret revisor Hans G. Andersen

1992 – øernes revision køber at andet revisionsfirma på Møn ved navn Revisionsfirmaet Thorleif Rasmussen

1995 – Registreret revisor Peter Hansen som har været ansat siden 1991 indtræder som medejer i øernes revision med virke i  Stege afdelingen.

1999 – øernes revision udvider med en afdeling i Næstved ved købet af revisionsfirmaet Bülow-Olsen i samme by

2002 – 3 år senere køber øernes revision Horbelev Revision og i den forbindelse bliver registreret revisor Kim Sørensen medejer.
Samtidig starter øernes revision en afdeling op i Nykøbing F på havnen i den gamle toldbygning.
Senere på året etablerer øernes revision datterselskabet IT:Syd Erhverv ApS, hvor Søren W. Madsen bliver leder
Samme år køber IT-Syd Erhverv ApS IT-logic ved Bjarne Nielsen, Møn.

2004 – Der sker en del omstrukturering i årets løb. øernes revision lukker afdelingen i Stubbekøbing og medarbejdere og kunder flyttes til afdelingen i Nykøbing F. Samtidig sælges afdelingen i Næstved således at øernes revision nu består af de to afdelinger som er fungerende i dag, Vordingborg og Nykøbing F. Sidst men ikke mindst udtræder Preben Bjerregaard som medejer af øernes revision. Det bliver dog ikke et farvel til Preben da han fortsætter i det vi kalder ør seniorordning, som kort fortalt betyder nedtrapning af arbejdstid, men stadig tilknytning til øernes revision.

2007 – Hans G. Andersen udtræder som medejer af øernes revision og overgår til ør seniorordning. Samme år køber IT-Syd Erhverv ApS aktiviteten fra endnu en IT-virksomhed, Infra IT ApS ved Teddy Danfil, Vordingborg.

2008 – Igen er der fart på i øernes revision som i starten af året køber Revisionsfirmaet Dietz & Larsen i Vordingborg. Senere på året køber øernes revision ejendommen på Næstvedvej 2 som tidligere har været den gamle svømmehal. Dette medfører at afdelingen i Stege lukkes ned og medarbejdere og kunder både fra Stege og Vordingborg flytter i nye rammer. Som den sidste begivenhed i året indtræder registreret revisor Henning Olsen 1/10 2008 som medejer i øernes revision efter godt et års ansættelse.

2011 – IT-Syd Erhverv ApS opkøber Neds ved Marcus Niebuhr, Møn og Marcus bliver medejer af IT-Syd Erhverv ApS 1/1 2011.

2011 – Katja Jakobsen optages som juniorpartner.

2012 – Vagn Lollike udtræder som medejer af øernes revision, men er stadig ansat i øernes revision.

2013 – Afdelingen i Nykøbing F flytter til nye lokaler til september/oktober 2013 – der flyttes fra Havnepladsen 8 til Langgade 4.

2014 – Henning Olsen udtræder 1. maj 2014 som medejer af øernes revision.

2014 – Jesper Naur Larsen og Pernille Jørgensen optages som juniorpartnere.

2014 – øernes revision ansætter Thorsten Gregersen som administrationschef til styrkelse af hele organisationen.

2015 – øernes revision fusionerer med Sjølin & Rasmussen fra Nykøbing F. som et led i en planlagt vækst for virksomheden.

2015 – øernes revision fusionerer med PR revision fra Vordingborg, ligeledes som et led i den planlagte vækst for virksomheden. Samtidig indtræder Lotte Jensen, Henrik Leire og Jesper Naur Larsen som partnere i øernes revision.

2016 – Nabogrunden til kontoret i Vordingborg købes med henblik på opførsel af parkeringspladser.

2017 – Det besluttes at udvide kontoret i Vordingborg. Der igangsættes opførelse af tilbygning på ca. 500 kvm, som dels giver flere arbejdspladser og bedre forhold for kunder og personale.

2018 – Den 22. juni kunne den nye tilbygning på 422 kvm indvies.

Vor historie

øernes revision er et registreret revisionsaktieselskab med en lang historie bag sig. I dag består selskabet af 2 afdelinger, en i Vordingborg og en i Nykøbing F, som i alt beskæftiger knap 40 medarbejdere.

Hos afdelingen i Vordingborg er vores datterselskab IT:Syd Erhverv ApS bosat. IT:Syd Erhverv ApS har 3 medarbejdere ansat.

Nyere tid

Ejere af øernes revision:
Kim Sørensen, Registreret revisor
– har den daglige ledelse af Nykøbing F afdelingen

Peter Hansen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen

Lotte Jensen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen

Henrik Leire, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen

Jesper Naur Larsen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen