Historie

Starter i 1957

øernes revision gennem tiden

1957 – Registreret revisor Preben Billeschou starter Revisionsfirmaet P. Billeschou på Møn.

1978 – Registreret revisor Preben Bjerregaard bliver medejer af revisionsfirmaet.

1986 – 8 år efter indtræder registreret revisor Vagn Lollike også som medejer.

1987 – Revisionsfirmaet P. Billeschou skifter navn til det vi kender i dag øernes revision (A/S)
Samme år etableres en afdeling i Stubbekøbing hvor Vagn Lollike bliver leder.

1988 – Preben Billeschou vælger at stoppe og der kommer en ny medejer – registreret revisor Hans G. Andersen.

1992 – øernes revision køber et andet revisionsfirma på Møn ved navn Revisionsfirmaet Thorleif Rasmussen.

1995 – Registreret revisor Peter Hansen, som har været ansat siden 1991, indtræder som medejer i øernes revision med virke i Stege afdelingen.

1999 – øernes revision udvider med en afdeling i Næstved ved købet af det lokale revisionsfirma Bülow-Olsen.

2002 – 3 år senere køber øernes revision Horbelev Revision og i den forbindelse bliver registreret revisor Kim Sørensen medejer.Samtidig starter øernes revision en afdeling op i Nykøbing F på havnen i den gamle toldbygning. Senere på året etablerer øernes revision datterselskabet IT:Syd Erhverv ApS, hvor Søren W. Madsen bliver leder. Samme år køber IT-Syd Erhverv ApS IT-logic ved Bjarne Nielsen, Møn.

2004 – Der sker en del omstruktureringer i årets løb. øernes revision lukker afdelingen i Stubbekøbing og medarbejdere og kunder flyttes til afdelingen i Nykøbing F. Samtidig sælges afdelingen i Næstved således at øernes revision nu består af de to afdelinger som er fungerende i dag, Vordingborg og Nykøbing F. Sidst men ikke mindst udtræder Preben Bjerregaard som medejer af øernes revision. Det bliver dog ikke et farvel til Preben da han fortsætter i en seniorordning, som betyder nedtrapning af arbejdstid, men stadig tilknytning til øernes revision.

2007 – Hans G. Andersen udtræder som medejer af øernes revision og overgår til seniorordning. Samme år køber IT-Syd Erhverv ApS aktiviteten fra endnu en IT-virksomhed, Infra IT ApS ved Teddy Danfil, Vordingborg.

2008 – I starten af året købes Revisionsfirmaet Dietz & Larsen i Vordingborg. Senere på året overtages ejendommen på Næstvedvej 2, som tidligere har været en gammel svømmehal. Dette medfører, at afdelingen i Stege lukkes ned og medarbejdere og kunder både fra Stege og Vordingborg flytter i nye rammer. Som den sidste begivenhed i året indtræder registreret revisor Henning Olsen 1/10 2008 som medejer i øernes revision efter godt et års ansættelse.

2011 – IT-Syd Erhverv ApS opkøber Neds ved Marcus Niebuhr, Møn og Marcus bliver medejer af IT-Syd Erhverv ApS 1/1 2011.

2012 – Vagn Lollike udtræder som medejer af øernes revision, men er stadig ansat i øernes revision.

2013 – Afdelingen i Nykøbing F flytter til nye lokaler  – der flyttes fra Havnepladsen 8 til Langgade 4.

2014 – Henning Olsen udtræder 1. maj 2014 som medejer af øernes revision.

2014 – Jesper Naur Larsen optages som juniorpartner.

2014 – øernes revision ansætter Thorsten Gregersen som administrationschef til styrkelse af hele organisationen.

2015 – øernes revision fusionerer med Sjølin & Rasmussen fra Nykøbing F. som et led i den planlagte vækst for virksomheden.

2015 – øernes revision fusionerer med PR revision fra Vordingborg, ligeledes som et led i den planlagte vækst for virksomheden. Samtidig indtræder Lotte Jensen, Henrik Leire og Jesper Naur Larsen som partnere i øernes revision.

2016 – Nabogrunden til kontoret i Vordingborg købes med henblik på opførsel af parkeringspladser.

2017 – Dorte Marlene Nielsen og Pernille Sørensen optages som juniorpartnere.

2017 – Det besluttes at udvide kontoret i Vordingborg. Der igangsættes opførelse af tilbygning, som dels giver flere arbejdspladser og bedre forhold for kunder og personale.

2018 – Den 22. juni kunne den nye tilbygning i Vordingborg på 422 kvm. indvies.

2019 – Christian Berntsen optages som juniorpartner.

2019 – øernes revision overtager kundeporteføljen fra FS revision ApS i Vordingborg.

2019 – Vores administrationschef Thorsten Gregersen fratræder pr. 30. september.

2021 – øernes revision i Vordingborg overtager Totalrevision i Vordingborg med virkning pr. 1. september som følge af et ønske om at kunne imødegå de stadigt stigende krav til kvalitetssikring, faglighed og effektivitet. Alle medarbejdere i virksomheden fortsætter i forbindelse med overtagelsen, og vil flytte fysisk til øernes revisions nuværende kontor i Vordingborg. Sammen dækker vi en betydelig del af markedet på Sydsjælland.

2022 – Dorte Marlene Nielsen har færdiggjort sin Master i skat og er samtidig blevet partner i øernes revision i Nykøbing F.

2022 – øernes revision køber Revisionscentralen i Nørre Alslev den 1 juli.

øernes revision i dag

øernes revision er et registreret revisionsaktieselskab med en lang historie bag sig. I dag består selskabet af 2 afdelinger, en i Vordingborg og en i Nykøbing F, som i alt beskæftiger ca. 45 medarbejdere.

Hos afdelingen i Vordingborg er vores datterselskab IT:Syd Erhverv ApS bosat. IT:Syd Erhverv ApS har 1 medarbejder ansat.

 

Ejere af øernes revision:

Kim Sørensen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Nykøbing F afdelingen

Dorte Marlene Nielsen, revisor
– del af den daglige ledelse af Nykøbing F afdelingen

Peter Hansen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen

Lotte Jensen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen

Henrik Leire, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen

Jesper Naur Larsen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen