Historie

Starter i 1957

øernes revision gennem tiden

1957 – Registreret revisor Preben Billeschou starter Revisionsfirmaet P. Billeschou på Møn

1978 – Registreret revisor Preben Bjerregaard bliver medejer af revisionsfirmaet

1986 – 8 år efter indtræder registreret revisor Vagn Lollike også som medejer

1987 – Revisionsfirmaet P. Billeschou skifter navn til det vi kender i dag øernes revision (A/S)
Samme år etableres en afdeling i Stubbekøbing hvor Vagn Lollike bliver leder

1988 – Preben Billeschou vælger at stoppe og der kommer en ny medejer – registreret revisor Hans G. Andersen

1992 – øernes revision køber at andet revisionsfirma på Møn ved navn Revisionsfirmaet Thorleif Rasmussen

1995 – Registreret revisor Peter Hansen som har været ansat siden 1991 indtræder som medejer i øernes revision med virke i  Stege afdelingen.

1999 – øernes revision udvider med en afdeling i Næstved ved købet af revisionsfirmaet Bülow-Olsen i samme by

2002 – 3 år senere køber øernes revision Horbelev Revision og i den forbindelse bliver registreret revisor Kim Sørensen medejer.
Samtidig starter øernes revision en afdeling op i Nykøbing F på havnen i den gamle toldbygning.
Senere på året etablerer øernes revision datterselskabet IT:Syd Erhverv ApS, hvor Søren W. Madsen bliver leder
Samme år køber IT-Syd Erhverv ApS IT-logic ved Bjarne Nielsen, Møn.

2004 – Der sker en del omstrukturering i årets løb. øernes revision lukker afdelingen i Stubbekøbing og medarbejdere og kunder flyttes til afdelingen i Nykøbing F. Samtidig sælges afdelingen i Næstved således at øernes revision nu består af de to afdelinger som er fungerende i dag, Vordingborg og Nykøbing F. Sidst men ikke mindst udtræder Preben Bjerregaard som medejer af øernes revision. Det bliver dog ikke et farvel til Preben da han fortsætter i det vi kalder ør seniorordning, som kort fortalt betyder nedtrapning af arbejdstid, men stadig tilknytning til øernes revision.

2007 – Hans G. Andersen udtræder som medejer af øernes revision og overgår til ør seniorordning. Samme år køber IT-Syd Erhverv ApS aktiviteten fra endnu en IT-virksomhed, Infra IT ApS ved Teddy Danfil, Vordingborg.

2008 – Igen er der fart på i øernes revision som i starten af året køber Revisionsfirmaet Dietz & Larsen i Vordingborg. Senere på året køber øernes revision ejendommen på Næstvedvej 2 som tidligere har været den gamle svømmehal. Dette medfører at afdelingen i Stege lukkes ned og medarbejdere og kunder både fra Stege og Vordingborg flytter i nye rammer. Som den sidste begivenhed i året indtræder registreret revisor Henning Olsen 1/10 2008 som medejer i øernes revision efter godt et års ansættelse.

2011 – IT-Syd Erhverv ApS opkøber Neds ved Marcus Niebuhr, Møn og Marcus bliver medejer af IT-Syd Erhverv ApS 1/1 2011.

2011 – Katja Jakobsen optages som juniorpartner.

2012 – Vagn Lollike udtræder som medejer af øernes revision, men er stadig ansat i øernes revision.

2013 – Afdelingen i Nykøbing F flytter til nye lokaler til september/oktober 2013 – der flyttes fra Havnepladsen 8 til Langgade 4.

2014 – Henning Olsen udtræder 1. maj 2014 som medejer af øernes revision.

2014 – Jesper Naur Larsen og Pernille Jørgensen optages som juniorpartnere.

2014 – øernes revision ansætter Thorsten Gregersen som administrationschef til styrkelse af hele organisationen.

2015 – øernes revision fusionerer med Sjølin & Rasmussen fra Nykøbing F. som et led i en planlagt vækst for virksomheden.

2015 – øernes revision fusionerer med PR revision fra Vordingborg, ligeledes som et led i den planlagte vækst for virksomheden. Samtidig indtræder Lotte Jensen, Henrik Leire og Jesper Naur Larsen som partnere i øernes revision.

2016 – Nabogrunden til kontoret i Vordingborg købes med henblik på opførsel af parkeringspladser.

2017 – Det besluttes at udvide kontoret i Vordingborg. Der igangsættes opførelse af tilbygning på ca. 500 kvm, som dels giver flere arbejdspladser og bedre forhold for kunder og personale.

Vor historie

øernes revision er et registreret revisionsaktieselskab med en lang historie bag sig. I dag består selskabet af 2 afdelinger, en i Vordingborg og en i Nykøbing F, som i alt beskæftiger knap 40 medarbejdere.

Hos afdelingen i Vordingborg er vores datterselskab IT:Syd Erhverv ApS bosat. IT:Syd Erhverv ApS har 3 medarbejdere ansat.

Nyere tid

Ejere af øernes revision:
Kim Sørensen, Registreret revisor
– har den daglige ledelse af Nykøbing F afdelingen

Peter Hansen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen

Lotte Jensen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen

Henrik Leire, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen

Jesper Naur Larsen, Registreret revisor
– del af den daglige ledelse af Vordingborg afdelingen