Regnskab & revision

Regnskab og revision er mange ting:

Revision/udvidet gennemgang/review/assistance:
øernes revision må revidere alle typer selskaber undtagen børsnoterede selskaber. Det betyder, at vi må revidere mere end 95% af alle landets selskaber. øernes revision er revisor for mere end 500 aktie- og anpartsselskaber, en del fonde og mange foreninger, som også skal revideres.

 


 

Revisionspligten har igennem de senere år været til stor debat. Det har bl.a. betydet, at mindre selskaber kan fravælge revisionen. Selskaber, som er under to ud af tre af nedenstående beløbsgrænser på balancedagen to år i træk, kan fravælge revision og i stedet vælge review eller assistance:

regnskabrevision1

Holdingselskaber kan ligeledes fravælge revision, hvis særlige betingelser er opfyldt. Du kan kontakte os for at få mere at vide omkring fravalg af revision.

 


 

Selskaber, som ligger under nedenstående beløbsgrænser på balancedagen to år i træk, kan i stedet for revision vælge udvidet gennemgang:

 

Balance max. 44 mkr.                        Nettoomsætning max. 89 mkr.                        Antal medarbejdere max. 50

Andre selskaber end ovenfor er underlagt revision, hvilket bl.a. betyder, at revisor skal afgive en revisionspåtegning, som giver op til 95% sikkerhed for regnskabets rigtighed. Dette betyder, at revisor bl.a. skal foretage lagerkontrol, kontrol af debitorer, kontrol af selskabets interne kontroller, beskrive selskabets forretningsgange og generelt beskrive virksomheden, således at revisor kan dokumentere kendskabet til selskabet. Vores arbejde skal dokumenteres i et kvalitetsstyringssystem, og vores arbejde er omfattet af den for revisorer lovpligtige kvalitetskontrol, som udføres af Erhvervsstyrelsen.

Regnskab: tools_120px

 • Interne årsregnskaber
 • Eksterne årsrapporter
 • Perioderegnskaber
 • Skattebilag
 • Likvidationsregnskaber
 • Tilskudsregnskaber

 

Regnskaber for: clipboard_120px

 • Selskaber
 • Personlige virksomheder
 • Interessentskaber
 • Fonde
 • Ejer- og andelsboligforeninger
 • Øvrige foreninger
 • Vandværker
 • Bosteder og opholdssteder