KASSEBEHOLDNING:
Selv om vi snart lever i et ”kontantløst” samfund sker det at kontanter bortkommer/bliver stjålet i virksomheder. Så opstår spørgsmålet:

Er der fradrag?

Den første forudsætning for at kunne få fradrag er, at der er sket politianmeldelse.Det er herudover en forudsætning, at tabet kan dokumenteres ved fremlæggelse af et tilfredsstillende bogholderi.Herudover er det en forudsætning at kassebeholdningen her været opbevaret på en sædvanlig og forsvarlig måde. Såfremt der er sammenblanding af virksomhedens kontanter og private kontanter vil fradrag som regel nægtes.

Hvis kassebeholdningen er særlig stor vil der blive set på, om der en særlig baggrund herfor, for eksempel store indbetalinger eller store hævninger fra bankkonti.

UNDERSLÆB:
Såfremt der er foretaget underslæb af ansatte i virksomheden vil der være fradrag for dette. Det er dog en forudsætning, at der har været udøvet nødvendig kontrol med den pågældende medarbejder.

Hvis virksomhedens ledelse har udvist betydelig uforsigtighed ved opbygningen af virksomhedens organisationen, virksomhedens forretningsgange eller interne kontrolsystemer er det sandsynligt at fradrag vil blive nægtet.

Bjarne Hansen
Registreret Revisor

(Offentliggjort den 15-05-2018)