Udlejning af fast ejendom er som hovedregel fritaget for moms.

Udlejer man til erhvervsmæssige formål der er ikke er momsfritaget, kan man vælge at lave en frivillig momsregistrering. Det er dog et krav at der er tale om erhvervsmæssig udlejning. Dermed kan man fratrække momsen på de løbende udgifter.

Hvis der udlejes fast ejendom til boligformål, kan man ikke få en frivillig momsregistrering.

Vær opmærksom på, at der er en 10 årig reguleringsperiode, der kommer i spil hvis der ændres fra momspligtig udlejning til ikke momspligtig udlejning. Ændres formålet, skal man betale fratrukket moms retur til Skat.

Hvis du har spørgsmål til moms på udlejningsejendomme er du velkommen til at kontakte os.

Dorte Marlene Nielsen
Revisor, HD(R)

(Offentliggjort den 04-05-2018)