Stiftelse af virksomheder

Hvis du vil starte virksomhed, skal du starte med at beslutte, hvilken virksomhedsform du ønsker. De mest sædvanlige virksomhedsformer er følgende:

 

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform som er hurtig og nem at starte. Den kræver ingen startkapital, til gengæld hæfter man personligt for alle virksomhedens forpligtelser.

Etablering af enkeltmandsvirksomhed kræver ikke stiftelse, men blot registrering hos Erhvervsstyrelsen. Vi hjælper gerne med korrekt registrering.

Kontakt os for at få hjælp til at registrere en enkeltmandsvirksomhed.

 

Interessentskab (I/S)

Et interessentskab er en virksomhedsform når to eller flere ønsker at drive virksomhed i fællesskab. Deltagerne i et interessantskab kaldes interessenter og det er interessenterne der hæfter for interessantskabets forpligtelser. Interessenter kan være personer, enkeltmandsvirksomheder eller selskaber.

Der kræves ingen kapital for at etablere et interessantskab, ligesom det kun kræver en registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Kontakt os for at få hjælp til at registrere et interessentskab.

 

Iværksætterselskab (IVS)

Et iværksætterselskab er et reelt selskab, hvilket vil sige en selvstændig juridisk enhed. Dermed er det alene selskabet der hæfter for sine forpligtelser, ikke ejerne.

Kravet til selskabskapital er mindst kr. 1,00. Selskabet skal senere omdannes til et anpartsselskab, når der er oparbejdet tilstrækkeligt overskud.

Det er ikke længere muligt at stifte iværksætterselskaber. Senest 1/4 2021 skal eksisterende iværksætterselskaber omregistreres til et ApS ellers bliver de tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med omregistreringen skal kapitalkravet for ApS være opfyldt.

Kontakt os for at få hjælp til at omregistrere iværksætterselskabet.

 

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er et selskab som er en selvstændig juridisk enhed. Dermed er det alene selskabet der hæfter for sine forpligtelser, ikke ejerne.

Kravet til selskabskapital er mindst kr. 40.000,00. Kapitalen kan enten indbetales kontant eller indskydes i værdier (apportindskud).

Kontakt os for at få hjælp til at stifte et anpartsselskab.

 

Aktieselskab A/S)

Et aktieselskab er et selskab som er en selvstændig juridisk enhed. Dermed er det alene selskabet der hæfter for sine forpligtelser, ikke ejerne. Der er lidt større formelle krav til et aktieselskab end et anpartsselskab, herunder at det er et krav, at der er en bestyrelse i selskabet.

Kravet til selskabskapital er mindst kr. 400.000,00. Kapitalen kan indbetales kontant eller indskydes i værdier (apportindskud).

Kontakt os for at få hjælp til at stifte et aktieselskab.

 

Øvrige

Herudover findes en række virksomhedsformer til helt særlige formål, som vi kan rådgive om ved personlig henvendelse.

Kontakt os for at høre nærmere andre virksomhedsformer.

 

Holdingkonstruktion

En holdingkonstruktion er når et selskab ejer et andet selskab. Moderselskabet (det som ejer det andet selskab) er holdingselskabet og datterselskabet er driftsselskabet. Konstruktionen er velegnet til, at samle formue op som er sikret fra risikoen i driften. Det er endvidere meget velegnet til virksomheder der har flere ejere, da man så ikke bliver indbyrdes afhængig af ønsker om udlodning af udbytte.

Kontakt os for at få hjælp til at etablere en holdingkonstruktion.