Stiftelse af virksomheder

Hvis du vil starte virksomhed, skal du starte beslutte hvilken virksomhedsform du ønsker. De mest sædvanlige virksomhedsformer er følgende:

 

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform som er hurtig og nem at starte. Den kræver ingen startkapital, til gengæld hæfter man personligt for alle virksomhedens forpligtelser.

Etablering af enkeltmandsvirksomhed kræver ikke stiftelse, men blot registrering hos Erhvervsstyrelsen. Vi hjælper gerne med korrekt registrering.

Kontakt os og få hjælp til at registrere en enkeltmandsvirksomhed.

 

Interessantskab

Et interessentskab er en virksomhedsform når to eller flere ønsker at drive virksomhed i fællesskab. Deltagerne i et interessantskab kaldes interessenter og det er interessenterne der hæfter for interessantskabets forpligtelser. Interessenter kan være personer, enkeltmandsvirksomheder eller selskaber.

Der kræves ingen kapital for at etablere et interessantskab, ligesom det kun kræver en registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Kontakt os og få hjælp til at registrere en enkeltmandsvirksomhed.

 

Iværksætterselskab

Et iværksætterselskab er et reelt selskab, hvilket vil sige en selvstændig juridisk enhed. Dermed er det alene selskabet der hæfter for sine forpligtelser, ikke ejerne.

Kravet til selskabskapital er mindst kr. 1,00. Selskabet skal senere omdannes til et anpartsselskab, når der er oparbejdet tilstrækkeligt overskud.

Kontakt os for at få stiftet et iværksætterselskab.

 

Anpartsselskab

Et anpartsselskab er et selskab som er en selvstændig juridisk enhed. Dermed er det alene selskabet der hæfter for sine forpligtelser, ikke ejerne.

Kravet til selskabskapital er mindst kr. 50.000,00. Kapitalen kan enten indbetales kontant eller indskydes i værdier (apportindskud).

Kontakt os og få stiftet et anpartsselskab.

 

Aktieselskab

Et aktieselskab er et selskab som er en selvstændig juridisk enhed. Dermed er det alene selskabet der hæfter for sine forpligtelser, ikke ejerne. Der er lidt større formelle krav til et aktieselskab end et anpartsselskab, herunder at det er et krav, at der er en bestyrelse i selskabet.

Kravet til selskabskapital er mindst kr. 500.000,00. Kapitalen kan indbetales kontant eller indskydes i værdier (apportindskud).

Kontakt os og få stiftet et aktieselskab.

 

Øvrige

Herudover findes en række virksomhedsformer til helt særlige formål, som vi kan rådgive om ved personlig henvendelse.

Kontakt os og hør nærmere andre virksomhedsformer.

 

Holdingkonstruktion

En holdingkonstruktion er når et selskab ejer et andet selskab. Moderselskabet (det som ejer det andet selskab) er holdingselskabet og datterselskabet er driftsselskabet. Konstruktionen er velegnet til, at samle formue op som er sikret fra risikoen i driften. Det er endvidere meget velegnet til virksomheder der har flere ejere, da man så ikke bliver indbyrdes afhængig af ønsker om udlodning af udbytte.

Kontakt os og få stiftet en holdingkonstruktion.