Forældrekøb er når du køber en ejendom for at leje den ud til dit barn.

Det betyder at man som forældre skal beskattes af huslejeindtægten minus de udgifter man har haft til almindelig drift af ejendommen (ejerforening, almindelig vedligeholdelse, ejendomsskat, revisor mv.).

Har man udgifter til større forbedringer, kan man ved erhvervelse af en ejerlejlighed få fradrag for udgifter til istandsættelse, med 25 % af den forventede huslejeindtægt. Dette gælder de første 3 år af ejer tiden.

Ved beskatning kan man med fordel anvende virksomhedsordningen, hvor en af fordelene er at renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst, i stedet for som kapitalindkomst. Dette giver typisk en skattebesparelse på mellem 7 – 14 %.
En anden fordel i virksomhedsordningen er, at man kan udskyde beskatningen af et evt. overskud, mod en aconto skat på 22 %. Betaler man topskat kan man altså udskyde beskatningen, med op til 34 %.

Når ejendommen skal sælges, kan der være en fortjeneste. Denne fortjeneste er skattepligtig, da man ikke selv har boet i ejendommen.
Man kan vælge at overdrage ejendommen til sit barn, til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 %, for herved at begrænse avancen og beskatningen af denne.
Senere vil barnets salg af ejendommen typisk være skattefrit, da denne har boet i ejendommen.

Ovenstående gælder i øvrigt også ved omvendt forældrekøb, hvor barnet køber en ejendom med sine forældre som lejere.

Vi sidder naturligvis altid klar til at uddybe og rådgive, hvis det skulle have interesse.

(Offentliggjort den 22-8-2019)