Ændring af reglerne om beskatning af fri bil fra 1. juli 2021

Ændringerne får betydning for alle, som bliver beskattet af fri bil for 2021 og frem, idet der sker ændringer for de kommende år og frem til 2025.

Der skal foretages ændringer i lønnen for juli 2021 for alle berørte medarbejdere og herefter hvert år den 1.januar.

I beskatningen af fri bil indgår både anskaffelsessummen og miljøtillægget (den årlige ejerafgift ekskl. eventuel udligningsafgift for visse dieselbiler/privatbenyttelsesafgift og inkl. eventuel partikelfilterafgift for dieselbiler).

Efter de gældende regler sker beskatningen baseret på anskaffelsessummen som 25 % af bilens værdi op til kr. 300.000 og 20% af værdien herover. Fra 1. juli 2021 vil satsen op til kr. 300.000 blive nedsat med 0,5% årligt fra 2021 til 2025, og satsen over kr. 300.000 vil blive forhøjet med 0,5% årligt.

Fra og med 2025 vil der således være én fælles beskatningssats på 22,5%, uanset om grundlaget er under eller over kr. 300.000.

Efter de gældende regler sker beskatningen baseret på miljøtillægget som bilens ejerafgift med tillæg af 150%. Fra 1/7 21 forhøjes dette tillæg til 250% og forhøjes herefter til 350%, 450%, 500%, 600% og 700%.

Ændringerne kan skitseres således:

Herudover er Motorstyrelsen ved at genberegne registreringsafgiften for biler, som er indregistreret den 18/12 20 og senere. Da registreringsafgiften også indgår i beskatningsgrundlaget, kan dette få betydning, idet ændringer skal foretages med tilbagevirkende kraft fra den måned, hvor bilen blev leveret.

Der sker desuden også ændringer for arbejdsgiverbetalt lade stander på privatadressen for elbiler, idet den tidligere har skullet indgå i beskatningsgrundlaget sammen med installationsudgifterne. Fra 1/7 2021 er det ikke længere gældende.

(Offentliggjort den 4-8-2021)