Den gamle svømmehal i Vordingborg

Fra beskæftigelsesprojekt til moderne revisionsvirksomhed

 

naestvedvej

 

Nok har øernes revision en lang historie bag sig, men ejendommen på Næstvedvej 2, hvor Vordingborg afdelingen har til huse rummer en gammel svømmehals historie som startede helt tilbage i 1941. Selv om ejendommen nu er lavet om til et revisionskontor kan der stadig findes spor efter den gamle svømmehal, bl.a. kan man i kælderen stadig se hele bassinet, som nu fungerer som arkiv og den store stjerne på den bagerste endevæg er også bevaret.


1941 – Projekt Seminariets svømmehal iværksættes af Vordingborg Seminarium under seminarieforstander Niels Jul. I november gives der byggetilladelse og grundudgravningen påbegyndes. Prisen for svømmehallen er sat til kr. 265.000.


1942 – Beskæftigelsesprojekt for imødegåelse af arbejdsløsheden for de langvarige arbejdsløse sættes i forbindelse med byggeriet pga. det offentlige tilskud.


1943 – Der kan i maj fejres rejsegilde. Svømmehallen forventes dog først færdig i løbet af 1-2 år.


1944-1947 Byggeriet fortsætter derudad i disse år men det er svært pga. manglende kvalificeret arbejdskraft gennem beskæftigelsesprojektet og økonomien halter også. Staten yder støtte på 55.000 kr., men 2. verdenskrig gør det heller ikke nemmere.


1947 – Den 14. december indvies svømmehallen ved et stort svømmestævne hvor bl.a. en OL svømmer og en europamester i udspring deltager. Også Prins Jørgens Garden er tilstede ved indvielsen. Svømmehallen bliver den første svømmehal uden for København. Svømmehallen bliver bestyret af bademester Herluf Esbensen.


1948 – 2 måneder efter indvielsen stiftes Vordingborg Svømmeklub. På samme tid færdigmeldes og godkendes svømmehallen. Den endelig pris blev ca. kr. 300.000.


1948-2001 Seminariets svømmehal fungerer i denne periode som offentlig svømmehal for Vordingborgs beboere og ikke mindst gæster fra andre byer i omegnen.


2002 –          Der planlægges en total ombygning af svømmehallen og tegninger hertil udfærdiges.


2003-2004 I disse år ombygges svømmehallen til kontorer.


2005-2007 CVU-Syd flytter ind i bygningen og har kontor indtil de i 2007 flytter til Sorø. Svømmehallen står herefter tom.


2008 – I juli måned køber ØR Ejendomme ApS svømmehallen med planer om at etablere revisionskontor i bygningen. Der bliver filtset facade, ændret på vinduesplaceringer og lavet en del elektriker- og malerarbejde inden øernes revision den 12. september kan flytte ind i den gamle svømmehal.

 

2017 – 2018 I 2017 blev det besluttet at udvide kontorarealet for at kunne rumme medarbejdere til den stigende efterspørgsel. I juni 2018 stod tilbygningen på 422 kvm. klar.