Fra og med indkomstår 2018 har alle, som har indbetalt til privattegnede eller arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger fået et ekstra ligningsmæssigt fradrag (Ekstra pensionsfradrag).

Fradraget bliver beregnet ud fra de til Skat indberettede beløb på pensionsordninger med løbende udbetalinger, ophørende/rate og livsvarig. Der beregnes ikke af indbetalinger på aldersopsparing.

Fradraget beregnes således:

Under 15 år til pensionsalder: 2018 2019 2020
    Beregningsgrundlag,  max. 70.000 71.500 73.500 (pt.ikke fastlagt)
    Beregningsprocent 20% 22% 32%
    Max. ekstra pensionsfradrag 14.000 15.730 23.520
    Skatteværdi ca. 3.640 4.090 6.115
Over 15 år til pensionsalder: 2018 2019 2020
    Beregningsgrundlag,  max. 70.000 71.500 73.500 (pt.ikke fastlagt)
    Beregningsprocent 8% 8% 12%
    Max. ekstra pensionsfradrag 5.600 5.720 8.820
    Skatteværdi ca. 1.460 1.490 2.290

 

Det ekstra pensionsfradrag er indført for at gøre det endnu mere attraktivt at spare op til pension for alle. Samtidig er det bygget sådan op, at jo tættere du er på pensionsalderen, des mere vil fradraget spare dig for i årlig skattebetaling.

 

Er der noget jeg skal være opmærksom på?

Kan fradraget overføres mellem ægtefæller?

Gælder fradraget for arbejdsmarkedspensioner?

Hvor meget skal jeg indbetale i pension for at få max. fradrag?

 

Kan du selv besvare de spørgsmål?

Ellers er du naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en nærmere drøftelse af dine muligheder for at udnytte det ekstra pensionsfradrag.

 

Lotte Jensen

Registreret Revisor, medejer

(Offentliggjort den 17-12-2019)