Ansatte (og selvstændigt erhvervsdrivende m.fl.) kan få godtgjort den erhvervsmæssige kørsel ved anvendelse af egen bil. For 2017 er satserne kr. 3,53 pr. km. for de første 20.000 km. og kr. 1,93 for kørsel herudover. 20.000 km.-grænsen relaterer sig i øvrigt til den enkelte arbejdsgiver, og ikke til bilen. Ved jobskifte i løbet af året starter man således forfra.

For at godtgørelsen kan udbetales skattefrit skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der skal være tale om erhvervsmæssig kørsel
  • Godtgørelsen udbetales maksimalt for de faktisk kørte kilometer
  • Der føres kontrol fra arbejdsgiveren med antallet af kørte km. og den udbetalte godtgørelse
  • Den udbetalte godtgørelse overstiger ikke de af SKAT fastsatte satser

Der er ikke krav om at føre kørebog i traditionel forstand og heller ikke krav om anvendelse af bestemte blanketter, men udbetalingen og kontrollen heraf skal være ordentlig dokumenteret og bør omfatte følgende:

  • Identifikation af medarbejderen herunder navn og cpr-nr.
  • Dato for kørslen og antal kørte km.
  • Kørslens erhvervsmæssige formål
  • Kørslens (geografiske) mål og eventuelle delmål
  • Satser og beregning af godtgørelsen

Såfremt betingelserne og dokumentationen ikke er fyldestgørende er der risiko for, at SKAT tilsidesætter dette, og godtgørelsen bliver dermed skattepligtig for medarbejderen.

Vi har udarbejdet et skema du kan bruge, skemaet kan hentes her: www.oernes.dk/vaerktoejer

Medejer
Henrik Leire

(Offentliggjort den 12-09-2017)