Med den nye pensionsaftale forsøger regeringen sammen med Dansk Folkeparti i høj grad at finde guleroden frem, for at danskere skal blive længere på arbejdsmarkedet.

Der bliver mulighed for at indbetale 50.000 de sidste fem år inden pensionsalderen på en aldersopsparing. Beløbet indbetales af beskattede midler (dermed er der ikke fradrag for indbetalingerne) og udbetales senere skattefrit. Alderspensionen udbetales på én gang, og modregnes derfor ikke i andre ydelser.

Modregning i offentlige ydelser ved privattegnede pensioner, den såkaldte samspilsproblematik, er en af de store udfordringer, når man gerne vil have en stor pensionsopsparing til at forsøde alderdommen. Jo større opsparing, des flere ting skal man selv betale, hvilket for en række danskere fjerner incitamentet til opsparing.

Øgede indskud på aldersopsparingen er et tiltag der ikke lider under dette problem, med de nuværende regler.

Planlægning af økonomien i sin pensionstilværelse er et meget komplekst område, og vi opfordrer til, at man med jævne mellemrum gennemgår sine pensionsordninger, så man er sikker på, at ens opsparing er optimeret i forhold til gældende lovgivning.

Medejer
Henrik Leire

(Offentliggjort den 05-07-2017)