I perioden fra 1. januar 2017 – 13. marts 2017 indsamler SKAT alle data til brug for årsopgørelsen for året 2016.Den 13. marts 2017 dannes automatisk en årsopgørelse for alle borgere som ikke har udvidet selvangivelse.

Det betyder, at i langt de fleste tilfælde vil lønmodtagere og små erhvervsdrivende få dannet en årsopgørelse den 13. marts 2017, hvoraf det fremgår, om der skyldes penge til SKAT eller, om der er penge tilgode hos SKAT.

SKAT danner årsopgørelsen på baggrund af alle de data der er indberettet til SKAT, men vi gør opmærksom på at der kan mangle at blive selvangivet:

  • Resultat af virksomhed/udlejningsejendom/solcelleanlæg
  • Håndværkerfradrag
  • Befordring
  • Private renter
  • Andet

Når SKAT danner en automatisk årsopgørelse den 13. marts 2017, er det vigtigt at vide, at der er stor chance for at alle informationer ikke er med på selvangivelsen, og at den beregnede slutskat derfor ikke er er korrekt.

Så snak derfor med os, inden du bruger den overskydende skat 🙂