Sjølin & Rasmussen fusionerer med Øernes Revision

Sjølin & Rasmussen fusionerer med Øernes Revision den 1. oktober 2015 og kommer fremover til at hedde Øernes Revision.

Irene Sjølin, indehaver af Sjølin & Rasmussen, har gennem noget tid overvejet, hvordan virksomhedens fremtidige udvikling bedst kunne sikres. Tilsvarende har Kim Sørensen, indehaver af Øernes Revision Nykøbing en erklæret strategi om at vokse, for derigennem at sikre fremtidig udvikling og et højt fagligt niveau, så kravene til en moderne revisionsvirksomhed også kan honoreres i fremtiden.

For Irene og Kim har det derfor været helt naturligt, at blive enige om en fusion af de to virksomheder. Herved kan det sikres, at det faglige niveau forbliver højt fremover, samtidig med at virksomheden fortsat vil være konkurrencedygtig. Med fusionen er generationsskiftet for Irene også forberedt. Der er således allerede nu en afklaring for virksomheden, når Irene på et tidspunkt ønsker at gå på pension.

Medarbejderne fra Sjølin & Rasmussen vil i første omgang fortsætte på kontoret i Sundby, men på sigt er det meningen at alle medarbejdere samles på et kontor.

Vi glæder os til fortsat at servicere vores kunder, og håber, at fusionen bliver uden gener for dem udtaler Irene og Kim samstemmende.