PR Revision

PR revision og Øernes Revision fusionerer den 1. oktober 2015 og kommer fremover til at hedde Øernes Revision.

Lotte Jensen og Henrik Leire, indehavere af PR revision og Peter Hansen, indehaver af Øernes Revision Vordingborg, er enige om, at en revisionsvirksomhed i fremtiden skal have en vis størrelse for at kunne imødegå de stadig stigende krav til kvalitetssikring, faglighed og effektivitet. Derfor har det været naturligt for de to virksomheder, der i forvejen tilsammen dækker en betydelig del af markedet i Vordingborg Kommune, at planlægge en fælles fremtid via en fusion. De nuværende ejere af såvel Øernes Revision som PR revision fortsætter som ejere i den fremtidige revisionsvirksomhed.

Alle medarbejdere i begge virksomheder fortsætter i forbindelse med fusionen, bortset fra den tidligere stifter af PR revision Christian Rasmussen, som har valgt at fratræde i forbindelse med fusionen. I en virksomhed som vores, er medarbejderne det vigtigste aktiv, så det er væsentligt, at alle fortsætter på det fremtidige hold.

Vores to virksomheder vil medio november flytte sammen fysisk på Øernes Revisions nuværende kontor i den gamle svømmehal i Vordingborg. Indtil da vil PR revision være at finde på deres nuværende adresse i Algade.

Vi glæder os til fortsat at servicere vores kunder udtaler Lotte, Henrik og Peter samstemmende.