Lånemarkedet for realkreditlån er konstant i forandring. I Danmark har vi i mange år haft et meget lavt renteniveau og der er mange valgmuligheder når det drejer sig om valg af lån herunder lån med fast rente og variabel rente. Der bliver jævnligt sat nye rekorder for de lave renter.

Eksempler herpå er 10 årige fastforrentede lån med en rente på 0% og 30 årige fastforrentede lån med en rente på 0,5%. Herudover kommer naturligvis bidragssatserne.

Hvorvidt en låneomlægning kan betale sig afhænger af udviklingen i obligationskurserne og renteniveauet. Når renterne falder stiger kurserne og omvendt.

Konverteringsgevinster er mulige.

Har du allerede et realkreditlån og renteniveauet er faldende kan der ved at omlægge til et lån med lavere rente opnås lavere ydelse. Restgælden bliver sandsynligvis større men med den lavere rente kan du f.eks. afdrage lånet hurtigere ved at betale mere i afdrag fordi der spares renter. Der skal dog større renteændringer til og lånet skal have en vis løbetid for at omlægning kan betale sig (nedkonvertering).

Ved forventninger om stigende renter har du f.eks. mulighed for at skære en del af obligations-gælden væk ved at omlægge lånet til en højere rente idet kurserne falder ved stigende renter (opkonvertering).

Det er blevet mere almindeligt at foretage låneomlægninger med jævne mellemrum.

Man bør hver gang det overvejes at omlægge lån huske på de omkostninger, det kostede ved sidste omlægning, om de er tjent hjem. I modsat fald skal disse omkostninger tages med i beregningen ved vurderingen i forbindelse med den nye omlægning.

Formålet ved omlægning af realkreditlån omfatter bl.a. opnåelse af lavere rente og dermed ydelse, nedbringelse af restgælden, risikoomlægning hvor der tages hensyn til din livssituation herunder skift mellem variabel og fast rente og løbetidstilpasning.

Følgende faktorer har bl.a. betydning ved vurderingen af om det kan betale sig at omlægge lån:

• lånetype (fast/variabel rente, lån med/uden afdrag osv.)
• løbetid (hvor længe er løbetiden på nuværende lån)
• tidshorisont (hvor længe forventer du at bo i din bolig)
• restgælden på lånet
• omkostninger ved låneomlægningen herunder kurstab

Ved korte restløbetider og lave restgældsbeløb kan det ofte ikke betale sig at omlægge lån.
Lån med en lav kurs er ofte ikke attraktive på grund af det store kurstab. Jo tættere på kurs 100 lånet optages til des bedre.

Udgangspunktet for en vurdering af muligheden er en sammenligning af dit nuværende lån med det nye/påtænke. I praksis kontaktes banken/realkreditinstituttet som anmodes om et lånetilbud. Her ses på nutidsværdien af de fremtidige ydelser for henholdsvis det gamle og det nye lån.

Du er velkommen til at kontakte os såfremt du har brug for at rådgivning vedrørende låneomlægninger.

Henrik Leire
Registreret Revisor, Medejer

(Offentliggjort den 26-8-2019)