Udlejning af fast ejendom er som hovedregel erhvervsmæssig virksomhed og der skal ske beskatning af nettoresultatet.

Der er dog følgende undtagelser:

SOMMERHUSE:

Ved opgørelse af sommerhusets resultat er der 2 muligheder.

Bundfradragsmetoden:

Ved denne metode medregnes den samlede lejeindtægt incl. el, vand m.m. Herfra fratrækkes et bundfradrag som for 2018 er på 40.000 kr. såfremt du udlejer gennem bureau eller på 11.000 kr. hvis du udlejer privat. Såfremt der herefter er overskud kan du beregne et fradrag på 40% af overskuddet. Overskuddet beskattes herefter som kapitalindkomst.

Såfremt ovenstående metode anvendes skal der betales ejendomsværdiskat i hele året.

Regnskabsmetoden:

Ved denne metode medregnes den samlede lejeindtægt incl. el, vand m.m.. Herfra kan fradrages de dokumenterede udgifter der er forbundet med udlejningen, ligesom der kan der fratrækkes udgifter til f. eks. ejendomsskat, forsikring m.m. i forhold til den udlejede periode. Overskuddet beskattes herefter som kapitalindkomst.

Såfremt regnskabsmetoden anvendes reduceres ejendomsværdiskatten forholdsmæssigt i forhold til den udlejede periode.

Det er alene muligt at skifte metode fra bundfradragsmetoden til regnskabsmetoden.

VÆRELSER:

Udlejning af værelser i en helårsbolig, i en samlet periode på under 12 måneder, kan beskattes efter nedenstående regler.

Der skal betales skat af den del af den samlede lejeindtægt incl. el, vand m.m. der overstiger et bundfradrag. Bundfradraget kan beregnes som 1 1/3% af ejendomsværdien for indkomståret dog altid mindst 24.000 kr., uanset hvor lang tid værelset har været udlejet. Bundfradraget reduceres forholdsmæssigt såfremt helårsboligen ikke har været ejet hele året.

Der skal betales ejendomsværdiskat i hele året.

Overskuddet beskattes herefter som kapitalindkomst.

Bjarne Hansen
Registreret Revisor

(Offentliggjort den 15-11-2018)