Har dit selskab tjent flere penge i 2017 end forskudsregistreret, og dermed ikke indbetalt nok i aconto skat for 2017, kan det være en god ide at foretage frivillig indbetaling inden 1. februar 2018.

Ved frivillig indbetaling som foretages efter 20/11 og frem til 1/2 skal der betales et mindre rentetillæg. Tillægget udgør for indkomstår 2017 0,6 %

Såfremt man ikke ønsker at indbetale frivilligt inden 1. februar 2018, vil restskatten blive opkrævet på selskabets årsopgørelse i november 2018. Her vil der tillægges rentetilskrivning på 3,1 %.

Har dit selskab brug for hjælp til beregning af evt. restskat og hjælp til indberetning af frivillig indbetaling til 1. februar 2018, er i velkommen til at kontakte os.

Dorte Holm
Revisor, HD(R)

(Offentliggjort den 30-01-2018)