Mange virksomheder, som har valgt at have en bestyrelse, har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen dækker det ansvar og dermed det privatøkonomiske tab, som bestyrelsesmedlemmerne kan ifalde, når de er ansvarlige for ledelsen af et selskab.

Der er dog ikke meget fokus på et af de punkter som i mange policer står med småt, nemlig, at selskabets regnskaber skal have en revisionspåtegning. Hvis ikke regnskabet har det, vil forsikringen ikke dække forhold, som ellers ville have været omfattet.

Derfor er det vores anbefaling, at alle som har en bestyrelsesansvarsforsikring får undersøgt, om det er et krav at regnskabet revideres.

(Offentliggjort den 23-05-2017)