Skal du foretage låneomlægning af dit realkreditlån?

Lånemarkedet for realkreditlån er konstant i forandring. I Danmark har vi i mange år haft et meget lavt renteniveau og der er mange valgmuligheder når det drejer sig om valg af lån herunder lån med fast rente og variabel rente. Der bliver jævnligt sat nye rekorder for...

Forældrekøb

Forældrekøb er når du køber en ejendom for at leje den ud til dit barn. Det betyder at man som forældre skal beskattes af huslejeindtægten minus de udgifter man har haft til almindelig drift af ejendommen (ejerforening, almindelig vedligeholdelse, ejendomsskat,...

Personale nyt

Øernes Revision ønsker Lonnie og Nanna tillykke med deres beståede eksamen på HD 3. år. Peter Hansen Registreret Revisor, Medejer (Offentliggjort den 21-6-2019)